Recyklace stavebního odpadu

Pro recyklaci stavebních odpadů používáme moderní čelisťový drtič Extec C10+ (rok výroby 2007) na pásovém podvozku, který umožňuje rychlé přemístění v průběhu drcení a práci na poměrně malém prostoru oproti starším strojům. Výkon se pohybuje okolo 100 tun za hodinu při ideálních podmínkách. Podle našich zkušeností je to drcení suchého materiálu, který je bez příměsí kusů dřeva, plastu, velkých železných kusů, apod. Recyklujeme asfalt, beton, živici, zeminu a podobné materiály. Nově tyto materiály také prodáváme.

Recyklace stavebních materiálů
Nabízíme i  zpracování znečištěného materiálu. Cena je poté úměrná velikostí a množstvím příměsí. Dřevo, papír, plasty a neželezné části vybírají naši pracovníci ručně.
Menší dráty a kovové příměsi se oddělují na vynášecím pásu z již nadrceného materiálu separátorem. Bez předchozího rozbíjení je možné zpracovávat kvádry betonu až do velikosti 700mm.
Velké kusy, například panely, nejprve rozbijeme hydraulickým kladivem zapojeným na traktorbagru, ocelové konstrukce a dráty nad 1 m řežeme úhlovými bruskami. Kde není možnost připojení na elektrickou síť, používáme elektrocentrálu.

Většinou drtíme na frakci 0 – 63mm, na přání zákazníka jsme schopni drtit na 0 – 45mm.

Výstupní dopravník je osazen digitální pásovou váhou. Před započetím drcení naše obsluha s pověřeným stavbyvedoucím zákazníka písemně odsouhlasí v záznamu o drcení počáteční stav.
Před tímto úkonem vždy nabízíme zákazníkovi kontrolní převážení daného množství nadrceného materiálu (nasype se přímo do korby nákladního vozu cca 10t a na blízké mostové váze se zváží).
Cena, respektive výše slevy se stanovuje po obhlídce materiálu připraveného k drcení. Kromě již zmíněných ukazatelů (vstupní velikost, příměsi, atd) má vliv na stanovení ceny za tunu zpracování také množství připravené k drcení, ale i množství již zpracovaného materiálu v předchozích zakázkách a další předchozí spolupráce (pravidelné najímání dalších našich strojů).

Nabízená cena zahrnuje nakládku do drtiče, odvážení (odhrnování) nadrceného materiálu, nadeponování a úklid prostoru po ukončení prací.
Stroje pro drcení stavebních sutí dopravujeme vlastní technikou.  Od 1,5 tis. tun do 5 tis. tun účtujeme polovinu nákladů na přepravu strojů (22,- Kč/km). Od 5 tis. tun na jedné zakázce je doprava pro Vaši společnost zdarma. Přesný rozpočet ceny za drcení a za dopravu samozřejmě předložíme po obhlídce materiálu připraveného k drcení.

 

Nově jsme náš stroj Extec C10+ přestavěli na drtič a zároveň třídič, takže stroj je schopen drtit a následně třídit. Tím odpadají zbytečné náklady na převoz více strojů. Také cena zůstává stejná, jako samotné drcení.